Despre noi

Fotografia mea
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti, Romania
Instituție Publică de Cultură, aflată în subordonarea și finanțarea Consiliului Județean Mehedinți
Biblioteca Județeană " I. G. Bibicescu " Mehedinți este o bibliotecă cu profil enciclopedic, aflată în slujba comunităţii mehedințene, permiţând accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de informaţii .
Asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personale a utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică.

vineri, 18 martie 2011

Înfiintarea Bibliotecii Judeţene I. G. Bibicescu


Biblioteca Judeţeană Mehedinti a fost fondată în anul 1921 prin dania lui Ion Gheorghe Bibicescu, om de cultură şi guvernator al Băncii Naţionale (între anii 1914-1924).
Născut în anul 1848, la Ceneţi, în acea perioadă reşedinţa de judeţ a Mehedinţiului, Bibicescu s-a distins în viaţa publică a României ca ziarist şi economist, colaborator al lui C.A. Rosetti la " Românul". Mai este cunoscut şi ca folclorist dar despre acest lucru s-a menţionat mai puţin decâ trebuia.
În data de 22 iulie 1921, Bibicescu doneaza propria sa colecţie de cărţi pe care o deţinea în Bucureşti, oraşului Drobeta Turnu- Severin, adăugând actului de donaţie statutul " Bibliotecii populare I. G. Bibicescu ". Deputatul de Mehedinţi Teodor Costescu grăbeşte votarea donaţiei şi a statutului anexat ca lege.Alături de cărţi 30000 de volume ) Bibicescu donează şi o importantă colecţie de numismatică.
În anul 1925 colecţia de carte din donaţia lui Bibicescu şi-a găsit un loc stabil în Palatul Cultural construit prin finanţarea lui Theodor Costescu. Într-o sala mare si alte trei mai mici dar destul de spatioase s-au asezat în dulapuri artistic executate, carti adunate o viata întreaga cu multa truda de marele donator.
Fondul de carte donat de către Bibicescu şi alţii Bibliotecii din Drobeta Turnu-Severin este integral bun, nimic banal, totul reţine atenţia. Piesele nu sunt vechi; cele mai multe cărţi manuscris sunt copii din secolul al XIX-lea, reproducând însă manuscrise şi texte vechi care, iniţial, au circulat în secolele XVI-XVII: cronografe, cronici, legende apocrife.
Omogenitatea tematică excepţională precum şi valoarea istorică documentară a cărţilor donate denotă faptul că ele nu au fost achiziţionate întâmplător şi s-a mers pe firul permanenţei valorilor istorice naţionale. Aceast lucru reiese din tematica lucrărilor care tratează subiecte despre Dacia romană, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Bibicescu a încercat să strângă orice notiţă, orice fapt cât de mărunt referitor la pământul românesc care se vor vrea a fi acte doveditoare a trecerii noastre pe aceste meleaguri, mărturii ale existenţei noastre în timp.
Închei cu mărtuiria lui I. G. Bibicescu din Monitorul Oficial nr. 86 din 22 iulie 1921 : " Am avut fericirea ca eu, fiu mic şi sărac al Olteniei, să lucrez din fragedă tinereţe până la vârsta înaintată sub conducerea acelui apostol neuitat... Acum , ajuns la bătrâneţe, a sosit timpul să dau finţă dorului de mult hrănit în sufletul meu, de a lăsa, după trecerea mea din viaţă, compatrioţilor mei şi cu deosebire iubiţilor mei mehedinţeni un mijloc de a continua răspândirea culturii în generaţiile viitoare. Am avut fericirea să ajund să văd cu ochii împlinirea dorului de veacuri al tuturor românilor de a fi cu toţii întrupaţi într-un singur stat naţional, în România Mare şi întregită.Doresc să pun şi eu o pietricică la temelia organizării vieţii viitoare a neamului care va trebui să fie şi va fi strălucită. Cu acest gând, de mulţi ani am adunat, pe cât mi-a fost cu putinţă, o bibliotecă formată mai ales din cărţi privitoare la Ţările Româneşti şi la istoria neamului nostru... Ea va fi pusă în mod gratuit la îndemâna tuturor iubitorilor de cultură, atât din Mehedinţi, cât şi de aiurea şi în special elevilor şi elevelor care urmează cursurile în şcolile secundare, coemrciale, normale şi profesionale din Drobeta Turnu-Severin. Rog pe cetăţenii severineni să aibă grije de dania mea pe care le-o fac din dragoste fiiască şi din fierbintea dorinţă de a contribui la înălţarea generaţiilor viitoare ale iubiţilor mei olteni şi fraţilor de peste munţi împreună acum cu noi în de secoli doritul Stat naţional românesc. Dorinţa mea este ca, la modesta bibiotecă pe care o dăruiesc, să se adauge daniile altora în bani sau în altă avere spre a se putea dezvolta o mare bibliotecă din care să se poată împrumuta cărţi folositoare în toate ţinuturile învecinate şi astfel să radieze dintr-însa răspândirea culturii şi a ştiinţei"....

  , ,Atlas Germanie Specialis sev Imperium Romano-Germanicum”, autor Iohann Baptista Homann, apărut la Nürenberg, în 1935. Johann Baptist Ho...