Despre noi

Fotografia mea
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti, Romania
Instituție Publică de Cultură, aflată în subordonarea și finanțarea Consiliului Județean Mehedinți
Biblioteca Județeană " I. G. Bibicescu " Mehedinți este o bibliotecă cu profil enciclopedic, aflată în slujba comunităţii mehedințene, permiţând accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de informaţii .
Asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personale a utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică.

vineri, 1 aprilie 2016

Forum Culture Teen Consult


          Activitatea face parte din proiectul Cultura, parte din TINEri, proiect Cofinanțat de Comisia Europeană prin intermediul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 3 -Proiecte de Dialog Structurat.
 Se constată, în ultimii ani, o implicare tot mai scazută a tinerilor în activitățile culturale. Există o paletă amplă de motive care generează acest fenomen îngrijorator pentru orice popor, dat fiind faptul că nu putem vorbi despre identitate națională și dezvoltare socială în absența unui act cultural autentic, care să implice toate categoriile sociale și de vârstă. Importanța implicării tinerilor în latura culturală a existenței sociale este considerată o "piatră de temelie" a dezvoltării, inclusiv la nivel european. Fenomenul cultural și actul cultural în sine rămân, într-o măsură din ce în ce mai mare, inaccesibile tinerilor sau lipsite de o interfață prietenoasă, care sa îi atragă. Am putea vorbi și despre tendința de tehnologizare excesivă a economiei și, de aici, lipsa accentului de pe actul de cultură, într-o societate care urmarește o "robotizare" a individului. Este de neconceput devenirea ca om, membru activ al societății, în măsura să aibă o capacitate globală de analiză și de soluționare a problemelor societății de apartenență, în absența unei influențe pregnante din punct de vedere cultural.
 Prezenta activitate își propune ca cei 50 de participanţi selectați să identifice, împreună cu factorii de decizie implicaţi, un set de soluţii pentru ameliorarea problemelor identificate în ceea ce priveşte participarea tinerilor la viaţa culturală a ţării.


  , ,Atlas Germanie Specialis sev Imperium Romano-Germanicum”, autor Iohann Baptista Homann, apărut la Nürenberg, în 1935. Johann Baptist Ho...