Despre noi

Fotografia mea
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti, Romania
Instituție Publică de Cultură, aflată în subordonarea și finanțarea Consiliului Județean Mehedinți
Biblioteca Județeană " I. G. Bibicescu " Mehedinți este o bibliotecă cu profil enciclopedic, aflată în slujba comunităţii mehedințene, permiţând accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de informaţii .
Asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personale a utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică.

miercuri, 14 iulie 2021

 

Casa Pogany - istoricul grandios al unei clădiri emblematice 

                Clădirea denumită Casa Pogany a fost construită în perioada 1860-1862 de  către boierul progresist Iancu Sefandache ” urmașul vechii familii boierești mehedințene Sefandache…”. Casa tipic boierească, de oraș, în stil românesc, a fost ridicată după mutarea familiei de la Cerneți ca urmare a necesității de a face față funcției de primar al Severinului, funcție pe care Iancu Sefandache a deținut-o în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza și în anii anteriori. Casa a fost construită cu sprijinul tehnic al inginerului-arhitect al orașului Turnu-Severin, fiind diferită de cea deținută în Cerneți, fiind mai modernă și în spiritul epocii, având ca inspirație edificii din Viena și Craiova.

                În această calitate de primar al Severinului, Iancu Sefandache l-a găzduit în Casa Pogany, în seara zilei de 8 mai 1866 pe prințul Carol I ( însoțit de ministrul de interne Ion. C. Brătianu), care a debarcat la Severin de pe nava austriacă Sofia,  în după amiaza aceleiași zile pentru a continua, pe cale terestră, drumul spre București. La sevedin, prințul Carol a sosit incognit-o, sub numele de Karl Hettingen, om de afaceri din Odessa.

                La București, prințul Carol avea să depună în data de 10 mai 1866 jurământul de Domnitor al Principatelor Unite, primind investitura din partea forului Legislativ și a factorilor politici și militari.

                Din această casă istorică, Carol, însoțit de un detașament de dorobanți, a călătorit cu caleașca de poștă pe noua șosea națională ce lega Severinul cu Craiova, prin Balota-Strehaia, pe actualul drum național DN6.

                Planul călătoriei s-a stabilit în casa primarului Sefandache ( actuală Pogany), având în vedere că trebuia păstrat secretul absolut, din cauza poziției ostile a Austriei și Turciei,  existând pericolul de interceptare.

                Tot din Casa Pogany, prințul Carol va trimite o telegramă către locotenența domnească a României cu următorul text ” Punând piciorul pe pământul României, noua mea Patrie, mă grăbesc a exprima membrilor locotenenței Domnești sentimentele mele cele mai sincere. Fericit că mă aflu în mijlocul națiunei care m-a onorat cu încrederea ei, adresez înainte de toate, rugăciunile mele cerului pentru ca să-mi ajute a împlini cu demnitate marea și frumoasa misiune ce providența mi-a impus-o.”

                Datorită experienței lui Ion. C. Brătianu, precum și a utilizării telegrafului și cercetașilor, viitorul Principe - Domnitor a ajuns cu bine la Gura Motrului unde era așteptat de un întreg regiment de dorobanți, precum și autorități din Craiova, unde în momentul în care a ajuns, a fost așteptat cu triumf.

                Este o pagină glorioasă atât  pentru Severin, cât și pentru Biblioteca Județeană ” I. G. Bibicescu, de care Regele Carol I, dar și nepotul său Carol al II-lea și-au amintit cu recunoștință în deceniile următoare, când sprijinul celor doi regi pentru Severin a fost notabil, mai ales în domeniul spiritual.

                În anul 1895, profesorul Teodor Costescu, recent transferat de la Craiova la Liceul Traian, împreună cu soția sa Maria, fiica unui bogat negustor craiovean, cumpără de la urmașii familiei Sefandache clădirea, cu terenul aferent ( mult mai mare în acea vreme, decât în prezent) și se instalează în aceasta, unde au locuit până în anul 1925. În anul 1925, Teodor Costescu și familia sa se vor muta în apartamentul de la etajul II al aripii de vest al clădirii teatrului, recent construit, el fiind președinte al Societății ” Teatru” orașului Severin.

                Tot în clădirea teatrului, i s-a permis să locuiască și directorului Teatrului și al Bibliotecii ” I. G. Bibicescu”, Coriolan Buracu. S-a creat astfel oportunitatea de a dispune de  imobilul familiei Sefandache, aflat în strada Decebal, nr. 63,  în acea perioadă, în scopul susținerii Bibliotecii înființată în Severin, în anul 1921.

                Începând cu anul 1930, această clădire a fost închiriată Societății Cloșani, care construise și exploata linia de cale ferată îngustă Tr.-Severin – Apa Neagră, lângă Baia de Aramă. După anul 1938, birourile acestei societăți au fost mutate la sediul propriu din partea de est a orașului. 

             La data de 17 mai 1936, Societatea Culturală ”Teatrul” orașului Tr. Severin, reprezentată la acea vreme de doctorul Constantin Gruescu, membru în consiliul de administrație al societății, donează clădirea din str. Decebal ( Casa Pogany ) Bibliotecii ” I. G. Bibicescu”.

             În anul 1940, clădirea a fost închiriată domnului doctor Pogany, pentru funcționarea cabinetului său de neurologie, de la acesta rămânând și denumirea casei.

          În anul 1948, clădirea a fost naționalizată, iar cabinetul doctorului Pogany devine secția de neurologie a Spitalului Orășenesc. Din anul 1976, după finalizarea construcției Spitalului Județean, secția de neurologie se mută în cadrul acestuia, iar clădirea este utilizată de unitățile militare ce participau la construirea Combinatului de Apă Grea Halânga. În final, după terminarea lucrărilor la acest combinat, clădirea a fost restituită de către Consiliul Popular Județean Mehedinți Bibliotecii Județene ” I.G. Bibicescu” Mehedinți, în anul 1986.

                În clădirea a mai funcționat și centrul de librării, până la 25 octombrie 1993, când Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a emis o hotărâre prin care clădirea trecea în administrarea exclusivă a Bibliotecii. Biblioteca a mutat o poarte din fondurile de carte în aceste spații, celelalte spații fiind încă ocupate de SC Libris.

                Clădirea a fost eliberată integral de chiriași abia în anul 1997 și imediat au demarat lucrările de reabilitare ale acesteia, în vederea instalării unor secții ale Bibliotecii, aflată în acel moment în criză de spații, ca urmare a măririi fondului de documente deținute.

                În anul 2019, Consiliul Județean Mehedinți a predat clădirea, aflată până în acel moment în domeniul public al județului, Bibliotecii Județene ” I. G. Bibicescu Mehedinți, recunoscându-se toate drepturile de proprietate, în baza Actului de Donație, din anul 1939.

                Astfel, casa monument istoric și cultural, din strada Decebal, nr. 63 ( actualmente, str. Ștefan Odobleja, nr. 59) a devenit un reper istoric și cultural al Severinului și Mehedințiului, meritând întreaga onoare din partea contemporanilor și urmașilor.

                Acum, Casa Pogany, renovată și dotată corespunzător activității de bibliotecă, găzduiește Secția Împrumut pentru Copii, Secția Sala ” Theodor Costescu”, Depozitul Legal de Documente și Secția Dezvoltare, Evidență, Catalogare și Prelucrarea Colecțiilor.

                În spațiile clădirii, se organizează evenimente culturale, se desfășoară diferite ateliere și proiecte pentru copii. cititorii pot lectura cărți în interiorul clădirii sau în spațiul de lectură amenjata în curte, pot împrumuta cărți la domiciliu.

                Astfel, după 85 de ani de la actul de donație, clădirea își îndeplinește menirea, conform  dorinței donatorilor săi!
 

  , ,Atlas Germanie Specialis sev Imperium Romano-Germanicum”, autor Iohann Baptista Homann, apărut la Nürenberg, în 1935. Johann Baptist Ho...